Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava, Centrum primární prevence Vrakbar, Nízkoprahový klub Vrakbar Kostelec Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava, Centrum primární prevence Vrakbar, Nízkoprahový klub Vrakbar Kostelec

Pro informace o našich projektech Vrakbaru si klikněte níže na Vámi požadované stránky.

Read More
Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava
Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava
Pomáháme mladým lidem v Jihlavě zlepšit kvalitu jejich života, předcházet vznikajícím sociálním rizikům, pomáhat jim orientovat se v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží.
Centrum primární prevence Vrakbar
Centrum primární prevence Vrakbar
Naším posláním je formou efektivní primární prevence přispívat k pozitivnímu vývoji dětí a mladých lidí, žáků a studentů ze spolupracujících mateřských, základních a středních škol v okrese Jihlava a v okrese Pelhřimov, v kraji Vysočina.
Nízkoprahový klub Vrakbar Kostelec
Nízkoprahový klub Vrakbar Kostelec
Pomáháme mladým lidem v Kostelci u Jihlavy zlepšit kvalitu jejich života, předcházet vznikajícím sociálním rizikům, pomáhat jim orientovat se v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží.
Oblastní charita Jihlava
Oblastní charita Jihlava
OBLASTNÍ CHARITA JIHLAVA JE PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE, KTERÁ POSKYTUJE POMOC A PODPORU POTŘEBNÝM LIDEM A JEJICH OKOLÍ. PRACOVNÍCI I DOBROVOLNÍCI KLADOU DŮRAZ NA LIDSKOU DŮSTOJNOST A DUCHOVNÍ HODNOTU KAŽDÉHO ČLOVĚKA. USILUJÍ O ZMĚNU POSTOJŮ LIDÍ VEDOUCÍ KE ZVYŠOVÁNÍ SPOLEČENSKÉ SOUDRŽNOSTI.

Vítáme Vás!